Forside

IPY står på International Polar Year og er et stort forskningsprogram med fokus på arktisk fra 2007 til 2009 og har haft stor offentlig bevågenhed.

Siden arbejder fortsat med klimaforandringer og har masser af information om IPY, men da projektet blev afsluttet i 2009 har denne side taget en lille drejning og bruger også tid på at koncentrerer sig om miljø, energi forbedringer, isolering og varme på en miljøkorrekt måde.

Der er nemlig rigtig mange muligheder for fortsat at bakke op om vores miljø på en måde der både gavner dig som forbruger i et land som Danmark og andre steder og forsøger at skabe bedre forhold for miljøet, så ikke polarisen smelter og oversvømmer alt i nord.

0

Få adgang til topkvalitets grus

Grus er en essentiel komponent i mange byggeprojekter, anlæg og landskabspleje. Kvaliteten af gruset kan i høj grad påvirke resultatet…

Mere om IPY
Teksten her under er fra ipy.org og oversat til dansk for at gøre læsningen lettere

IPY, organiseret gennem Det Internationale Råd for Videnskab (ICSU) og Verdens Meteorologiske Organisation (WMO), er faktisk det fjerde polarår efter de i 1882-3, 1932-3 og 1957-8. For at få fuld og lige dækning af både Arktis og Antarktis dækker IPY 2007-8 to fulde årlige cyklusser fra marts 2007 til marts 2009 og vil involvere over 200 projekter med tusindvis af forskere fra over 60 lande, der undersøger en bred vifte af fysiske, biologiske og sociale forskningsemner.

Det er også en hidtil uset mulighed for at demonstrere, følge og engagere sig i, avanceret videnskab i realtid.

IPY Haster
Ændring af sne og is: IPY forekommer midt i rigelige beviser for ændringer i sne og is: reduktion af gletschernes og isens omfang og masse, reduktion af areal, timing og varighed af snedække og reduktion af havets omfang og tykkelse. Ændringer i snedække og hav is har umiddelbare lokale konsekvenser for jordbaserede og marine økosystemer.

Permafrost, en yderligere form for is, der påvirker næsten 25% af den nordlige halvkugle landmasse, viser også en betydelig nedbrydning på grund af opvarmningsklimaet. Permafrost nedbrydning påvirker lokal økologi og hydrologi samt kyst- og jordstabilitet.

Globale koblinger
Ændringer i de store isark vil påvirke det globale havniveau, der påvirker kystbyerne og de lavtliggende områder. Ændringer i snefald og krympning af gletsjere vil påvirke millioner af mennesker, hvis daglige brug af vand til privat forbrug eller landbrug afhænger af snowpack og iskilder. Termisk nedbrydning af permafrost vil mobilisere store reserver af frosset kulstof, hvoraf nogle som metan vil øge den globale drivhuseffekt. Ændringer i havsis kombineret med øget flodindførsel af ferskvand vil medføre væsentlige ændringer i havets omsætning. Opvarmning af polarhavene kombineret med ændringer i isdækning og afstrømning af flod vil ændre marine økosystemer med konsekvenser for globalt betydningsfuldt fiskeri.

Naboer i nord
Polare forandringer forekommer ikke på en fjernplan, men i det daglige miljø for mere end 4 millioner mennesker, medborgere og naboer på denne planet. De nordlige samfund står over for ændringer i deres naturlige miljø og i deres naturlige ressourcer og fødevaresystemer, ændringer i hurtighed og omfang ud over den seneste erfaring eller traditionelle viden.

De nordlige mennesker står også over for unikke sundhedsmæssige udfordringer, der bl.a. er relateret til forurenende stoffer, der transporteres til polare områder, og fremskyndende pres på udvikling og kommercialisme. Opdagelse: For et flertal af deltagere stimulerer IPY en følelse af uopsættelighed og opdagelse. Hvilke hemmeligheder, hvad clues til planeten ATMOSFÆREStorskala atmosfæriske kredsløb producerer polare vejrsystemer, der resulterer i foråret tøer, havs bevægelse og alvorlige vinter storme. Ændringer i stormfrekvens og intensitet fremskynder erosion af polære kystlinjer.

Langsigtede atmosfæriske transportprocesser leverer forurenende stoffer til arktiske og antarktiske miljøer. Transport af fjernsprayer og lokale emissioner fra åbne oceanledninger spiller store roller i polar cloud formation og i polar udfældning. Peak atmosfæriske koncentrationer af menneskeskabte ozonnedbrydende stoffer vil forekomme i løbet af IPY-tidsrummet, og fordi ændringer i stratosfærisk temperatur, fugt eller cirkulation kan udvikles i samme periode, vil IPY-forskere nøje følge polarstratosfæriske skyer ozonabsorbering og skadelig UV-B-stråling, der trænger ind i den polære atmosfære.